top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

מיסוי קריפטו ומטבעות דיגיטליים

לייעוץ בתחום מיסוי קריפטו, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

מיסוי מטבעות דיגיטליים (Crypto) והנפקת מטבע ראשונית (ICO)
פריצת טכנולוגיית הבלוקצ'יין, הביאה עמה שימוש במטבעות דיגיטליים (כמו Bitcoin, Etherium, Ripple וכו') ויכולת הנפקת טוקנים במסגרת ICO - Initial Coin Offering.

לאור היותו של התחום פורץ דרך וחדשני, מתעוררות שאלות רבות גם בהיבטי המס הכרוכים בפעילות ICO וקריפטו, אשר מעסיקות את רשויות המס השונות ואת משמשי המטבע הדיגיטלי ברחבי העולם.
לאור העמדות האחרונות של רשות המיסים, קיימת חשיבות רבה להבנה מהו טיב הפעילות לצרכי מס שנעשית במקרה הפרטני - השקעה או מסחר במטבעות דיגיטליים וכיצד לדווח על פעילות זו. כמו כן, קיימות סוגיות מס רבות אותן יש לשקול בעת ההנפקה של אסימונים (טוקנים) במסגרת ICO ועריכת White Paper.

 
פרסומי המשרד:

 • ת"פ 24518-06-19 מדינת ישראל נ' ארז שמואלי פסיקה תקדימית ושנויה במחלוקת בעניין ניהול עסק במטבעות דיגיטליים במישור הפלילי והשלכותיו על המישור האזרחי 12.02.2024
  במסגרת רשומון זה נסקור את החלטתו התקדימית של בית המשפט המחוזי בדבר ניהול "עסק" של רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין לצרכי המישור הפלילי. נראה כי עמדתו של בית המשפט אינה נקייה מספקות ואינה מתיישבת עם פסיקות אשר דנו בהבחנה בין המישור ההוני לפירותי בנסיבות דומות, בהקשר של שוק ההון.
   

 • היבטים משפטיים-מיסויים של מטבעות דיגיטליים 27.03.2022
  המצגת אשר הועברה ביום עיון במכללת חשבים סוקרת את הסוגיות הרלוונטיות בתחום מיסוי הקריפטו לרבות התייחסות לשאלת מקום הפקת ההכנסה של מטבעות דיגיטליים ומיסוי של NFT ו- DEFI ו- ICO.
   

 • עדכונים וסוגיות פרקטיות במיסוי מטבעות דיגיטליים 29.11.2021
  המצגת אשר הוצגה על ידי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ממשרדנו בכנס חשבים השנתי לסוף שנת המס 2021, כוללת סקירה של סוגיות מס עדכניות במיסוי מטבעות דיגיטליים – שחלוף והמרה של מטבעות דיגיטליים, מקום הפקת ההכנסה, סטייקינג(POS), מסחר ב- NFT ועוד, על רקע עמדות רשות המסים ופסיקות בתי המשפט בעניין קופל (ע"מ 11503-05-16) ושמואלי (רע"א 4193/21).

   

 • Cryptocurrency Catch: Seller Can’t Bank Cash to Pay Israel Tax י05.09.2019
  במסגרת המאמר של Tax Note , מתייחסת עו"ד אנה צברי להתנהלות של הבנקים בישראל עם לקוחותיהם בקשר לקבלת הכספים מהכנסות שמקורם במטבעות הדיגיטליים.

   
 • Israeli Court Rejects Claim Bitcoin Is a Nontaxable Currency י27.05.2019
  במסגרת המאמר של Tax Notes, שנכתב על ידי וויליאם הוק, סוקרת עו"ד אנה צברי את הדין הנהוג בישראל בקשר למטבעות הדיגיטליים ומתייחסת להשלכות פסק דין קופל על מיסוי תחום המטבעות הדיגיטליים בישראל.

   
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים: שאלת קיומו של עסק לצרכי מיסוי מטבע וירטואלי (מטבע מבוזר) 11.06.2018
  לאחרונה שלחו פקידי השומה ברחבי הארץ מכתבים לשחקנים שונים בקהילת הקריפטו בישראל ובה דרישה להגשת דוחות מס ודיווח על הפעילות שלהם כפעילות עסקית. רשומון זה מתמודד עם השאלה הסבוכה מתי פעילות במטבעות דיגיטליים עלולה להפוך מפעילות הונית לפעילות פירותית, אשר חושפת את היחיד למס שולי ולחבות אפשרית לפי חוק מע"מ.

   
 • מיסוי פעילות במטבעות דגיטליים ו-ICO (הנפקת מטבע) 29.03.2018
  מצגת מעודכנת אשר שימשה בסיס להרצאה בלשכת רואי חשבון ודנה במיסוי מטבעות דיגיטליים לאור חוזר מס הכנסה 5/2018, עמדה חייבת בדיווח 32/2017 וטיוטת חוזר ICO (שהפכה בינתיים לחוזר מס הכנסה 7/2018). במצגת מודגשים סוגיות עיקריות של פעילות עסקית מול פעילות הונית בתחום הקריפטו, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים לצורך פעילות בתחום.

   
 • מיסוי פעילות במטבעות דגיטליים ו-ICO (הנפקת מטבע) 05.02.2018
  המצגת מעלה את הסוגיות העיקריות בתחום מיסוי המטבעות הדיגיטליים ומיסוי ICO (הנפקת טוקנים). המצגת דנה במושגי יסוד בעולם הקריפטו, מיסוי מטבעות דיגיטליים (טיוטת חוזר 1/2017, עמדה חייבת בדיווח 32/2017), היבטי רווח הון בעסקאות עם מטבע דיגיטלי, פעילות עסקית מול פעילות הונית, היבטי מע"מ ודגשים מיסויים פרקטיים מתוך הניסיון שנצבר במשרד בסוגיה.

   
 • מורה נבוכים במיסוי פעילות והחזקה במטבע וירטואלי והנפקת מטבע ראשונית (ICO) מושגי יסוד וסימני שאלה 27.12.2017
  טכנולוגיית הבלוקצ'יין ועמה המטבעות הוירטואליים (דיגיטליים) ו-ICO (הנפקת מטבע ראשונית) פרצו לחיינו ומבטיחים שינוים גדולים בעת הקרובה בתחומים שונים. עם זאת, רשויות המס ברחבי העולם מתקשים להתמודד עם התופעה. רשומון זה מעלה את הסוגיות העיקריות בתחום מיסוי המטבעות הוירטואליים ונותן דגשים לפועלים בתחום.

   
bottom of page