top of page

עמפלי
משרד עריכת דין מיסים

גילוי מרצון בישראל

לייעוץ בתחום גילוי מרצון ודיווח, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

נוהל הגילוי מרצון מאפשר לישראלים רבים לפתוח דף חדש ולהכשיר הכנסות ונכסים בלתי מדווחים בישראל ומחוץ לישראל. לאור המגמה הקיימת של החלפת מידע במישור המיסוי הבינלאומי, דרישות הדיווח המוגברות של הבנקים והכפפת עבירות מס כעבירות מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון בישראל, מומלץ לשקול בהקדם פנייה לגילוי מרצון כדי למנוע פתיחה של הליך פלילי בעתיד. הדברים מקבלים משנה תוקף לאור פרסום נוהל גילוי מרצון חדש ביום 13 בדצמבר 2017, אשר מהווה הזדמנות נוספת ואולי אחרונה להסדיר את חבות המס בישראל תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין פלילי.
נוהל גילוי מרצון 2018: כתבה שפורסמה בנושא "תם ולא נשלם - על הנוהל החדש לגילוי מרצון של עבירות מס"

הניסיון הרב שנצבר במשרדנו בבקשות גילוי מרצון, הכולל טיפול עד כה בנכסים לא מדווחים בסך של למעלה מ- 250 מיליון ₪ והשילוב בין עריכת דין, לרבות חיסיון עורך דין-לקוח, לבין ראיית החשבון, תוך היכרות מעמיקה עם רזי המיסוי הבינלאומי וקבלת יחס אישי, מגדילים בצורה ניכרת את סיכויי ההצלחה של הבקשה לגילוי מרצון, תוך מזעור חבות המס, ככל הניתן. נשמח לסייע.

 

מאמרים בנושא גילוי מרצון:

 

דוחות ארגון ה-OECD בעניין גילוי מרצון:


פרסומי רשות המסים:

פרסומי המשרד:
bottom of page