גילוי מרצון

נוהל הגילוי מרצון מאפשר לישראלים רבים לפתוח דף חדש ולהכשיר הכנסות ונכסים בלתי מדווחים בישראל ומחוץ לישראל.
לאור המגמה הקיימת של החלפת מידע במישור המיסוי הבינלאומי והגברת דרישות הדיווח גם בישראל מומלץ לשקול בהקדם פנייה לגילוי מרצון כדי למנוע פתיחה של הליך פלילי בעתיד.
הדברים מקבלים משנה תוקף לאור האורכה האחרונה (ככל הנראה), שניתנה ביום 30 ליוני 2016 להגשת בקשות אנונימיות ולפי המסלול המקוצר עד ליום 31 בדצמבר 2016. לאור השינוי שחל לאחרונה בחוק איסור הלבנת הון, האורכה תכלול גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור, המגבשות אותן, הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל (ראו קישור לידיעה). 

הניסיון הרב שנצבר במשרדנו בבקשות גילוי מרצון, הכולל טיפול עד כה בנכסים לא מדווחים בסך של למעלה מ- 250 מיליון ₪ והשילוב בין עריכת דין, לרבות חיסיון עורך דין-לקוח, לבין ראיית החשבון, תוך היכרות מעמיקה עם רזי המיסוי הבינלאומי וקבלת יחס אישי, מגדילים בצורה ניכרת את סיכויי ההצלחה של הבקשה לגילוי מרצון, תוך מזעור חבות המס, ככל הניתן. נשמח לסייע.
 

רשומוני מס בנושא גילוי מרצון

מאמרים בנושא גילוי מרצון

 

דוחות ארגון ה-OECD בעניין גילוי מרצון

 

פרסומי רשות המסים

 

שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: