מיסוי גז ונפט

לייעוץ בתחום מס הכנסה, צור קשר:

ההודעה נשלחה. תודה.

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט) התשט"ז-1956 קובעות הטבות מס משמעותיות ליזמי נפט בישראל: ניכוי שוטף של הוצאות בקשר לבדיקות וניסויים שנועדו לחיפוש נכס נפט, ניכוי שוטף של יתרת עלות נכסים שיצאו משימוש והעברת ניכויים משנה לשנה.
בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א - 2011 נקבע כי יוענק פחת מואץ על מכונות וציוד המשמשים להפקת נפט.
פרסומי המשרד:
מורה נבוכים בעניין הטבות מס הכנסה בגין נכס נפט – מבעלי רישיונות וחזקות להפקת הנפט, ועד לבעלי יחידות בשותפויות נפט נסחרות 20.01.2015
ברשימה זו נדון בניכויים הייחודיים שמוענקים הן לעוסקים בתחום החיפוש וההפקה של נפט וגז, והן למשקיעים ביחידות השתתפות בשותפויות נפט הנסחרות בבורסה.