מיסוי מקרקעין

ברשימה זו אנו עוסקים בדחיית יום המכירה בעסקאות תמ"א 38, ובפרט בשאלה האם היא מהווה דחייה מהותית אשר מעכבת את המועד בו עוברת הזכות במקרקעין מהבעלים ליזםומאפשרת ליזם להכניס משקיעים נוספים מבלי שהדבר ייחשב לפעולה באיגוד מקרקעין.

לצפייה לחצו כאן

21/11/2017

ברשימה זו נשווה ונתהה לגבי מהות ההבדל בין מס הרכישה החל על רוכש הקונה "דירה על הנייר" מחבר בקבוצת רכישה  לבין מס הרכישה החל על רוכש אשר קונה "דירה על הנייר" מאדם אחר שרכש בעצמו את הזכויות בדירה מקבלן, לאור החלטת ועדת הערר בעניין אקרמן (ו"ע 48493-05-15).

לצפייה לחצו כאן

2/10/2017

מהו מס הרכישה המוטל על מי שרוכש דירת מגורים מתוך כוונה להרוס אותה עד היסוד? האם יוטלו מדרגות המס החלות ברכישת דירת מגורים, או מס בשיעור אחיד החל ברכישת נכס שאינו דירת מגורים? ברשימה זו אנו מנתחים פסקי דין מהשנים האחרונות, אשר קבעו, כי יראו את הרוכש כרוכש קרקע ולא דירת מגורים.

לצפייה לחצו כאן

13/7/2017

ברשימה זו נסקור מספר פסקי דין בתחום מיסוי מקרקעין, אשר עסקו באי התרה בניכוי של היטל השבחה לצרכי חישוב מס השבח וביחסי הגומלין בין סעיף 85 לסעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין הארכת התקופה לתיקון שומה וחובת ההגינות של רשות המסים

לצפייה לחצו כאן

9/6/2017

ברשימה זו נסקור את אחד הנושאים השנויים במחלוקת ביותר בתחום מיסוי עסקאות קומבינציה – אופן קביעת שווי המכירה. לטענתנו, הגישה הנכונה, הנתמכת בפסיקת בית המשפט העליון, היא כי יש לקבוע את שווי המכירה בעסקת קומבינציה לפי שווי שירותי הבניה הניתנים לבעלים ולא לפי שווי זכויות הבניה הנמכרות לקבלן, כגישת רשות המסים.

לצפייה לחצו כאן

29/9/2016

ברשימה זו נדון במבחן הטיפוח והשבחה במכר מקרקעין ובהשכרת מקרקעין ונבחן את השאלה, מהי פעולה אשר יש לראותה כ"השבחה",  אשר מקימה הכנסה פירותית לצרכי מס.

לצפייה לחצו כאן

18/8/2016

ברשימה זו נבקש לדון בזכותם של בני משפחה העורכים חלוקת עזבון חייבת במס, ליהנות מ"פיצול ליניארי מוטב" בגין דירות המועברות בין היורשים אגב ביצוע תשלומי איזון, כל זאת על רקע תיקון מספר 82 לחוק מיסוי מקרקעין.

לצפייה לחצו כאן

12/4/2016

ברשימה זו נבקש לדון, באמצעות שאלות ותשובות, בהיבטי מס פרקטיים, שמלווים עסקאות תמ"א 38 ושצריכים לעמוד בפני כל יזם בתחום. רשימה זו חולקה לבאי כנס התחדשות עירונית בשרון, שנערך בתחילת חודש פברואר 2016 ושעו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי נטל בה חלק בפנל המיסים.

לצפייה לחצו כאן

6/3/2016

ברשימה זו נסקור את היבטי מס השבח הנובעים מעסקאות בין קרובים בנחלות ואת ההחמרה שחלה בנטל המס בעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

לצפייה לחצו כאן

20/7/2015

ברשימה זו נדגיש את חשיבותו של ניסוח נכון של ההסכם כבר בשלב המו"מ החוזי, ונציג מספר דוגמאות מהפסיקה העכשווית בהן ניסוח הוראות ההסכם היה בעוכריי הנישומים ולמעשה הכריע את הכף לחובת הנישומים.

לצפייה לחצו כאן

4/6/2015

לפי עמדת רשות המיסים, על מנת לזכות בהטבות המס בעסקת תמ"א 38, יש לדחות את יום המכירה בעסקה. לשיטתנו, עמדה זו אינה נתמכת בלשון החוק ובתכלית החקיקה

לצפייה לחצו כאן

11/3/2015

ברשימה זו נדון בקושי המובנה הקיים בקביעת עיתוי מועד שינוי הייעוד של זכות במקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי, לאור דואליות פרוצדורלית הקיימת בסמכויות מנהל מיסוי מקרקעין ופקיד השומה.

לצפייה לחצו כאן

11/3/2015

ברשימה זו נסקור את פסיקתו התקדימית של בית המשפט העליון בעניין שלמי (ע"א 3178/12) ואת ההשלכות הנובעות ממנו בחלוקת נכסי מקרקעין בין בני זוג לרבות באמצעות הסכם יחסי ממון.

לצפייה לחצו כאן

12/12/2014

ברשימה זו ניתן מספר דגשים במיסוי מכירת דירת מגורים במסגרת עסקת קומבינציה לאחר תיקון 76 ולאור הוראת ביצוע 5/2013 והשלכות מס אפשריות על תמ"א 38/2.

לצפייה לחצו כאן

24/1/2014

ברשימה זו נבחן את החלטת ועדת הערר בעניין טמרס (ו"ע 46256-08-11), אשר הגדירה מחדש וצמצמה את גבולות הסמכות של רשות המסים לדרוש גילוי ועיון במסמכים של הנישום במסגרת ההליך המשפטי

לצפייה לחצו כאן

20/10/2013

ברשימה זו נבחן את השינויים, שנעשו במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ביחס למיסוי תושבי חוץ במס רכישה ובמס שבח

לצפייה לחצו כאן

3/9/2013

ברשימה זו נדון בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה ( 3859/12) ופסק הדין בעניין הרטום (ו"ע 381-10-11), אשר מדגימים את העיוות הקיים בדין בשל התחולה הרחבה (מדי) הניתנת במיסוי מקרקעין לחזקת התא המשפחתי על חשבון הסכמי ממון הנחתמים בין בני זוג

לצפייה לחצו כאן

25/3/2013

ברשימה זו נסקור את עיקרי תיקון 74 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר עוסק בעיקרו במתן פטור ממס שבח לזכויות בנייה הנמכרות במסגרת תמ"א 38/2 וננסה לעמוד על השלכותיו, יתרונותיו וחסרונותיו

לצפייה לחצו כאן

11/10/2012

סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין ופרשנות בית המשפט העליון מערימים קושי רב על צדדים המבקשים לבטל עסקה במקרקעין. בכך תעסוק רשימה זו.

לצפייה לחצו כאן

31/7/2012

רשימה זו תידון בהבחנה שבין מקרקעין למיטלטלין לצרכי חוק מיסוי מקרקעין. הבחנה זו יכולה להיות בעלת משמעות רבה היות ועל מיטלטלין לא מוטל

לצפייה לחצו כאן

24/4/2012
    לדף הקודם   1 2    לדף הבא   
תמ"א 38 מעודדת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כאקט משלים חוקקו הטבות מס, שיפורטו ברשימה זו. 8/9/2010
שם:
טלפון:
אימייל:
הערות: